Strategic Plan

जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको रणनीतिक लक्ष्य

 1. सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाको क्षमता अभिवृद्दि गर्न तालीमको व्यवस्था गर्ने ।
 2. आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शि र प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति नियम वनाई लागु गर्ने ।
 3. प्रवद्र्धनात्मक र सेवामुलक कार्यहरुको माध्यमवाट सदस्य संख्यामा वृद्धि गर्ने ।
 4. संघ रहेको जग्गा जमीनलाई आफ्नो स्वामीत्वमा ल्याउने ।
 5. संघको दिगोपनको लागि आयमुलक कार्य सञ्चालन गर्ने ।
 6. निर्यातमुखी उत्पादन बढाउन सदस्य, सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने ।

1. सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाको क्षमता अभिवृद्दि गर्न तालीमको व्यवस्था गर्ने

 • संस्थाका १०० वटा संस्थालाई लेखा राख्न सहजीकरण गर्ने ।
 • सहकारी व्यवस्थापन, लेखा नेतृत्व विकास तालीम २०० जनालाई दिने ।
 • व्यवसायमुलक तालीम ५० जना लाई दिने ।
 • सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण ३० जना लाई दिने ।
 • २०७५ भित्र संघको वेभसाइट निर्माण गरी सुचना प्रवाह गर्ने ।
 • कम्तीमा २५०० जना लाई सहकारी शिक्षा प्रवाह गरी चेतना विस्तार गर्ने ।

 

2. आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शि र प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीति नियम वनाइ लागु गर्ने

 • २०७५ सम्म आ.प्र तथा कर्मचारी प्रशासन नियमावली र आचार संहिता वनाइ लागु गर्ने ।
 • सञ्चालक तथा लेखा समिति तथा कर्मचारीमा जवाफदेहिताको भावना विकास गरी वाषर््िाक १२ पटक वैठक गरी रिपोटिङ्ग गर्ने ।
 • कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको शिप विकासका लागि २ हप्ताको तालीम प्रदान गर्ने ।

 

3. प्रवद्र्धनात्मक र सेवामुलक कार्यहरुको माध्यमवाट सदस्य संख्यामा वृद्धि गर्ने

 • प्रदेश तथा कृषि सामाग्री कम्पनीसंग नितीगत सहकार्य गरी आवद्धतालाई वढावा दिने ।
 • संस्थाको सभा सम्मेलन मार्फत २५० वटा सहकारीलाई चेतना दिने ।
 • आवद्धता सम्वन्धी वार्षिक २ वटा अभिमुखीकरण गरी ५० जनालाई लाभान्वित गराउने ।
 • जिल्ला सहकारी समन्वय सञ्जाल गठन गरी समसामयिक मुद्धाहरु समाधान गर्न पहल गर्ने ।
 • स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढने ।

 

4. संघ रहेको जग्गा जमीनलाई आफ्नो स्वामीत्वमा ल्याउने

 • सम्वन्धित निकायहरुमा संघको हाल चर्चेको जमीन स्वामीत्वमा ल्याउन पहल गरिरहेको ।
 • १ वर्ष भित्र सहकारी तरकारी बजार स्थापना गर्न प्रदेश सरकार सँग समन्वय गर्ने ।

 

5. संघको दिगोपनको लागि आयमुलक कार्य सञ्चालन गर्ने

 • विभिन्न प्रकारका तालीम वाट वार्षिक रु २ लाख आम्दानी गर्ने ।
 • मल तथा बिउविजन विक्रि गरी वार्षिक रु ५ लाख आम्दानी गर्ने ।
 • राप्ती पारी क्षेत्रमा साप्ताहिक÷मासिक रुपमा हाट वजार स्थापना गरी कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग गर्ने ।
 • वार्षिक १ पटक सहकारी मार्फत कृषि तथा गैर कृषि उपज प्रदर्शनी आयोजना गर्ने ।

 

6. निर्यातमुखी उत्पादन वढाउन सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरु लाई सहयोग गर्ने

 • ५ वर्ष भित्र ५ वटा उच्च मुल्यका वस्तुहरुको उत्पादनमा सहजीकरण गरी निर्यातका लागि सहजीकरण गर्ने ।
 • प‘ँुजीगत अनुदानको उपयोग गराई २ वटा उच्च मुल्यका वस्तुहरुको प्रशोधन गर्न पहल गर्ने ।
 • सहकारी यातायात, सहकारी राइसमिल, सहकारी साकाहारी भोजनालय, सहकारी मिनिमार्ट निमार्णका लागी सहकारी संस्थाहरु, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारसँग समन्वय गर्ने ।
 • ३५०० मेट्रिक टन धान, १५०० मेट्रिक टन गहुँको बिउ तथा ८५०० लिटर दुध सहकारीको माध्यमबाट बिक्री गर्ने ।
 • जिल्लामै उत्पादित खुवा, छुर्पी, पुष्टकारी, अचार, बेसार, चाउमिन, सस, खसी बाख्रा खरिद बिक्री को लागी वातावरण सृजना गर्ने ।

 

7. सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुको नियमित अनुगमनका कार्य गर्ने

 • २०७५ सम्म जिल्लाभरीका संघ संस्थाको तथ्याड्ढ संकलन गर्ने ।
 • अनुगमन उपसमिति गठन गरी मासिक १० वटा संस्थाको अनुगमन गर्ने ।
 • सवै संघ संस्थाको वित्तिय विवरणको प्रतिवेदन अभिलेखन गर्ने ।
 • वातावरणीय प्रदुषण न्युनिकरणका लागि कपडा कागज तथा जुटको व्याग उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
 • संघ प्रति सहकारीहरुमा अपनत्वको भावना वृद्धि हुन नसकेको यस सन्दर्भमा संघको आवश्यकता र महत्वका बारेमा विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट जागरण गर्ने कार्य गरिएको छ ।
 • सहकारी संस्थाहरुको आशातित रुपमा क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नु । यद्यपि निशुल्क, सशुल्क, अनुदानका तालिमहरु सञ्चालन गरी क्षमता अभिवृद्धि कार्यलाई निरन्तरता दिइएको ।
 • व्यवसायिक तवरबाट संघलाई डोर्याउन नसकि रहेको परिप्रेक्ष्यमा । पुस्तक विक्री, पत्रिकाको ग्राहक वृद्धि,मल तथा विऊ विजन विक्री, तालिम सञ्चालन लगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको छ ।
 • भोगचलन गरिरहेको जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेको । यद्यपि पुनः प्रयास जारि रहेको ।
 • मल तथा विऊ विजन विक्री ।
 • पत्रिका ग्राहक, विज्ञापन तथा विक्री ।
 • पुस्तक, COOP को लोगो विक्री ।
 • सशुल्क तालिमहरु सञ्चालन ।
 • बार्षिक सेवा शुल्क (२० लाख सम्म रु.१०००।, २०लाख देखि ५० लाख सम्म रु.२०००।, ५० लाख देखि माथि रु.३०००।, प्रवेश शुल्क ।
 • बचत तथा ऋण लगानी ।
 • प्रादेशिक संघको व्यवस्था भएको ।
 • विशिष्टिकृत सहकारी संघको व्यवस्था भएको ।
 • जिल्ला संघका सदस्य संस्थालाई संघद्वारा प्रदान गरिने सेवा वा भूमिका बारेमा प्रष्ट नभएको ।
 • सहकारीमा रहेको शिक्षाकोषको समूचित परिचालन गर्न सकिने ।
 • विभिन्न व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि समन्वय, सिफारिश र परामर्श प्रदान गर्न सकिने,
 • सदस्य सहकारी संस्थाहरुको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन गर्ने कार्यमा सहयोग तथा सहजिकरण गर्न सकिने ।
 • विऊ विजन संकलन, प्रशोधन तथा वजारीकरण लगायत प्रांगारिक मल उत्पादनमा सहयोग तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने ।
 • दुध, माछा, मासु जन्य तथा सेवा मुखी व्यवसायको राम्रो सम्भावना बोकेको ।
 • लेमनग्रास, क्यामामाइल, मेन्था लगायतका जडिवुटी व्यवसायको सम्भावना,
 • मूल्य श्रृंखलामा आधारित र मूल्य वृद्धि गर्न सकिने वस्तु तथा व्यवसायको छनौट गरी सहकारीहरुलाई उद्देश्यमुखी तवरबाट अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ ।
 • सहकारी संघ तथा संस्थाका लागि रणनीतिक योजना, व्यवसायिक योजना निर्माण सँगै, सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्रियाकलापहरुलाई योजनावद्ध तवरबाट अगाडि बढाउन सके संघलाई व्यवसायिक तवरबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
 • अति गरिव, दलित जनजाति, पछाडि पारिएका वर्गसँगै समाजको सर्वांगिण विकासमा सहकारी कोशे ढुंगाको रुपमा स्थापित हुन सक्ने ।
 • उद्देश्यगत तवरबाट सहकारी संघ तथा संस्थाहरुलाई सञ्चालनका लागि सूसूचित, अनुशिक्षण, उत्प्रेरणात्मक कार्य अपरिहार्य छ ।
 • सहकारी अन्तर्गतका समस्याहरुको निराकरणमा स्थानिय तह ले समन्वयात्मक तवरबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
 • जिल्ला स्तरका सहकारीहरुको क्षमता विकासका लागि जिल्ला सहकारी संघसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।
 • समन्वयात्मक प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने ।
 • जिल्लाका उत्कृष्ट सहकारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने र अन्तर जिल्ला सिकाई क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।
 • सहकारीहरुको व्यवसायिक विकाससँग सम्वन्धित तालिमहरुको समेत तर्जुमा गरी गुणात्मक तालिम उपलव्धतालाई थप प्राथमिकता दिइनुपर्ने ।
 • स्थानीय निकायहरुबाट सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका निम्ति वजेटहरु विनियोजन हुनुपर्ने ।
 • जिल्ला संघमा वार्षिक रुपमा अनुदान उपलव्धताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

Contact

 • buspark, Kathmandu
 • 988776543
 • dcuBanke@gmail.com