About Us

जिल्लाको सहकारी परिचय

 • ६ वटा गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिका ।
 • ४०९ वटा सहकारी संस्था दर्ता ।
 • २७९९ जना सञ्चालक ।
 • १३१३९६ शेयर सदस्य ।
 • ३२०० जना कर्मचारी ।
 • ८८ करोड ५० लाख शेयर पूँजी ।
 • ४ अर्व निक्षेप ।
 • १६ करोड जगेडा कोष ।
 • अन्य कोष १७ करोड ।
 • लगानी ३ अर्व ।
 • जसअन्तर्गत महिलाद्धारा मात्र सञ्चालित ७९ वटा सहकारी रहेका छन् ।
  1. सहकारी संघ : जिल्ला सहकारी संघ लि., बाँके
  2. ठेगाना : नेपालगञ्ज १३ बाँके
  3. संस्थाको द.न. : २/८–१/०३४/०३५
  4. दर्ता मिति : २०३५/३/३

 

   पाना न. : ३०५६५२६६९

 

  1. प्रकार : बहुउद्देश्यीय
   • जिल्लामा रहेका विषयगत सहकारीहरुको नाम तथा संघमा आवद्ध विषयगत संघहरु :
   • सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि. (आवद्ध)
   • बहुउद्देश्यीय जिल्ला सहकारी संघ लि. (आवद्ध)
   • बचत तथा ऋण जिल्ला सहकारी संघ लि. (आवद्ध)
   • सामाजिक उद्यमी जिल्ला सहकारी
   • दुग्ध जिल्ला सहकारी संघ
  2. सञ्चालक समिति :
  3. महिला   ३ जना

 

   पुरुष ६ जना

 

  जम्मा   ९ जना
 1. सञ्चालक समितिको पदावधि : २०७७ माघ
 2. शेयर पूँजी : रु. ७,५७,२००/-
संस्थाले गठन गरेको उपसमितिहरुको नाम
 • शिक्षा तथा तालिम उपसमिति,
 • प्रकाशन उपसमिति,
 • युवा समन्वय उपसमिति,
 • महिला समन्वय उपसमिति
 • खेलकुद तथा सरसफाई उपसमिति
 • कर्मचारी पदपूर्ति उपसमिति
 • कर्जा उपसमिति
 • व्यवसाय प्रर्वद्धन उपसमिति
जिल्ला सहकारी संघमा आवद्ध सहकारी संख्या : ३८१ वटा

कृषि          १७२ (४५।१४ प्रतिशत)
बहुउद्देश्यीय          ९० (२३।६२ प्रतिशत)
बचत          ९० (२३।६२ प्रतिशत)
अन्य          २९ (७।६१ प्रतिशत)

२०७४ मंसिर २९ आ.व. ०७४/०७५ को अन्तिम ले.प.मिति : २०७५ साउन

राष्ट्रिय सहकारी संघ, काठमाडौ
मिति : २०५४ मंसिर ८
राष्ट्रिय सहकारी बैंक, काठमाडौं
मिति : २०६८ माघ ८

 • राप्तीसोनारी गा.पा         ४३
 • डुडुवा गा.पा            २९
 • जानकी गा.पा          २६
 • खजुरा गा.पा           ४६
 • वैजनाथ गा.पा.           ३९
 • नरैनापुर गा.पा.           १०
 • कोहलपुर न.पा           ७३
 • नेपालगंज उप म.न.पा.         ११५
 • जम्मा           ३८१

सहकारी मार्फत सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय रुपान्तरण गर्नका लागि  क्षमता विकास गर्ने यस संघको ध्येय रहेको छ । 

Contact

 • surkhet road, Nepalgunj,banke
 • 98765444
 • kashi@gmail.com